Stjernströmsväg

På Hägerstensåsens sluttning med utsikt över Mälaren byggs BRF Stjernströmsväg.Ett formstarkt drömboende som med sina generösa takterrasser och sin gröna inramningger dig möjlighet att leva det bekväma och naturnära livet samtidigt som det erbjudernärheten till innerstans härliga puls. Här möter designfokus genomtänkt funktionalitet i68 energieffektiva lägenheter fördelade på två kontrasterande huskroppar,där det mörka och samlade […]

Grindstolpen

Komplett nybyggnation av lägenheter och radhus.Planbeskrivningen samt bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1.Bilden är en illustration av möjlig bebyggelse inom planområdet, från korsningen Videvägen/GC-väg.