Las Vega

Wästbygg har tilldelats en markanvisning på 103 bostadsrätter i den nya stadsdelen Vega i Haninge.Bostadskvarteret, som är utformat i samverkan med Sundell Arkitekter, är väl anpassat till de höga krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet som ska prägla hela stadsdelen.På taken kommer gemensamma terrasser att anläggas.Mellan de två huskropparna skapas också en central mötesplats […]