Kupén är ett luftigt rum, med stor TV, kamera, stor lång whiteboard, Wi-Fi, kopiering och scanning