2018 - Vårda hemmet med IT & själen med natur.


Vår trendspaning inför 2018 kan anses som två motpoler. Fyll ditt hem med smarta digitala lösningar men fokusera på upplevelser, fritid & natur.
Dessa två teman kan anses gå emot varandra men vi ser trenden som en kompletterande trend.
I denna digitaliserade värld som vi lever i ser vi ett större behov av tystnad, lugn och harmoni.
Därav är årets färger, lugna, harmoniska och dovt ljusa nyanser.
Trenden går också i grönt, stora klorofyll fyllda växter som lugnar ner hemmet och skapar energi.


Trenden med mycket naturmaterial håller i sig men IT:n tar mer plats.
Dock på ett harmoniskt sätt. Se exemeplvis Samsungs nya TV "The frame" som beter sig som en talva när den är avstängd.
Läs mer om Samsungs "The frame" via länken nedan. Var inte rädd för tekniken utan se det som ett komplement till din vardag, skapa möjligheter för dig att fokusera på dig själv.
Våga köpa sekond hand och rensa ut för att få ett mer harmoniskt hem.

www.Samsung.se