Den naturliga länken för bostadsbranschenNu kan en tillvalsprocess skräddarsys efter bostadsutvecklarens krav på digital hantering, visning av inredningsval och
personlig rådgivning. Bostadsutvecklarens kunder kan sitta hemma i lugn och ro och göra sina inredningsval samtidigt som de
kan besöka vårt Showroom för att se och känna på de olika inredningsvalen.
Den digitala tillvalshanteringen effektiviserar hela processen för både bostadsutvecklaren och kunden.
Samtidigt förenklas arbetet med beställningar,kvalitetssäkring och uppföljning. För kunden ger vi ytterligare ett sätt att känna sig trygg genom att på plats i vårt
Showroom kunna logga in i sin bostad och göra sina val. Antingen helt själv eller med hjälp av personal.


www.libitum.com