Byggbolag: Besqab


Entreprenör: Besqab


Antal: 27 småhus


Kedjehusen har en förskjutning i fasaden, som ger huset en skyddad plats på framsidan och
samtidigtskänker gatan ett livsfullt uttryck. I skiftnde grå nyanser samspelar fasaden väl med
plåtdetaljerna och det falsade plåttaket.

www.besqab.se