Grindstolpen

Komplett nybyggnation av lägenheter och radhus.
Planbeskrivningen samt bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1.
Bilden är en illustration av möjlig bebyggelse inom planområdet, från korsningen Videvägen/GC-väg.

Antal:

63 lgh och radhus

Byggbolag:

Hemsida:

www.rwbostad.se