Konstnären

Kedjehusen har en förskjutning i fasaden, som ger huset en skyddad plats på framsidan och
samtidigtskänker gatan ett livsfullt uttryck. I skiftnde grå nyanser samspelar fasaden väl med
plåtdetaljerna och det falsade plåttaket.

Antal:

27 småhus

Byggbolag:

Hemsida:

www.besqab.se