Norrberget Berghällen Vaxholm

Berghällen ligger mitt på Norrberget och är utformat som ett litet stadskvarter med ett lägre gårdshus mot söder. Vi har strävat efter ett skapa ett kvarter som hämtar inspiration från bebyggelsen man hittar i de äldre delarna av Vaxholm, med småskalighet, variation och gröna trädgårdar. När vi planerar bebyggelsen i den nya stadsdelen Norrberget utgår vi från det kvaliteter som finns i Vaxholm. Det innebär att husen kommer att få träfasader och bebyggelsen i hela området kommer att vara låg, max tre våningar plus takvåning.

Antal:

Byggbolag:

Hemsida:

https://www.besqab.se/